Regnskap i skyen


Vi har satt kunden i fokus når vi valgte økonomisystem og vi tilbyr i dag 24Sevenoffice og Poweroffice Go, som vi har fått et meget godt og tett samarbeide med. Systemene er
tilpasset fremtiden og våre tjenester er bygget opp rundt dette. Vi har fokus
på hvordan våre kunder kan benytte seg av vårt system til å spare tid og
ressurser hos seg.

Vi har en gjennomgang sammen med kunden for å kartlegge rutiner der vi kan gjøre nytte av
vårt system, ved at de gis tilganger til de aktuelle funksjoner (f.eks godkjenning
av faktura). Samt vurdere om det skal gjøres elektronisk overføring fra
systemer ute hos kunden. Dette har vi lyktes svært godt med og har i dag flere
integrasjoner med våre kunders systemer.

Dersom du ønsker å ta en titt på de systemer vi bruker vises de her;

https://24sevenoffice.com/no/erp/regnskapsprogram/

https://poweroffice.no/produktinformasjon/#regnskap


Lønn kjører vi for dere til fast avtalt tid. Grunnlaget for avlønning kan enten hentes i
systemet ved import fra et timeregistrerings system eller på annen måte ihht.
avtale. Vi tar oss av innrapportering på A-melding, samt utbetaling, utsendelser av lønnsslipper
på e-post og andre lønnsoppgaver.

Årsoppgjør her beyntter vi oss av systemet Maestro

Øvrige systemer vi benytter
Duett
Poweroffice


Lag din egen hjemmeside gratis!