Regnskap i skyenVi har satt kunden i fokus når vi for noen år tilbake gjorde valg av nytt økonomisystem.

Vårt valg ble 24Sevenoffice, som vi har fått et meget godt og tett samarbeide med.
Vi har nå et system som er tilpasset fremtiden og våre tjenester er bygget opp rundt dette.
Vi har fokus på hvordan våre kunder kan benytte seg av vårt system til å spare tid og ressurser hos seg.


Vi har en gjennomgang sammen med kunden for å kartlegge rutiner der vi kan gjøre nytte av vårt system, ved at de gis tilganger til de aktuell funksjoner
( f.eks timeregistrering og ordre registering). Samt vurdere om det skal gjøres elektronisk overføring fra systemer ute hos kunden. Dette har vi lyktes svært godt med og har i dag flere integrasjoner med våre kunders systemer.

Vi tilbyr alle våre kunder fakturamottak, slik at faktura kommer rett inn i vårt system direkte fra leverandørene, enten i form av EHF eller at leverandører sender faktura
direkte til en egen mailadresse for hvert selskap.
Bilaget blir derettter kontrollert av en av våre saksbehandlere, før det blir sendt til godkjening hos rette personer hos dere, her kan dere også påføre evt. prosjekter der det måtte være nødvendig.
Når dere har godkjent bilaget tar vi oss av korrekt bokføring i rengskapet.
Vi har også rutiner for håndtering av betaling. Dette gjøres etter avtale med dere og kan
enten gjøres av oss eller av dere alt etter ønske.
Det er imidlertid en forutsetning at dette gjøres via vårt system.
Selvfølgelig tar vi oss av all rapportering til det offentlige herunder utarbeidelser av
årsregnskap og ligningspapirer. Samt utarbeider løpende rapporter til dere etter nærmere avtale.
Forutsatt at dere benytter en PC basert kasse, vil vi i de fleste tilfeller importere
disse posteringer direkte inn i vårt system slik at regnskapet vil kunne være oppdatert løpende.


Fakturering gjøres på bakgrunn av faktura grunnlag fra dere.
Vi vil her anbefale å bruke time / prosjektstyring i vårt system.
Her vil det være mulig for hver enkelt ansatt å registrere timer / materialer o.l via app på en mobiltelefon.
Deretter vil fakturering kunne gjøres med bakgrunn i godkjente timer.
Dette settes selvfølgelig opp i samarbeide med dere.
Dersom dere har eget system på dette i dag har vi også her muligheter for importer av
datagrunnlag fra de fleste kjente systemer.

Lønn kjører vi for dere i Huldt & Lillevik til fast avtalt tid. Grunnlaget for avlønning kan enten hentes i
systemet ved import fra et timeregistrerings system eller på annen måte ihht.
avtale. Vi tar oss av innrapportering på A-melding, samt utbetaling, utsendelser av lønnsslipper
på e-post og andre lønnsoppgaver.

Årsoppgjør her beyntter vi oss av systemene Maestro eller Total

Øvrige systemer vi benytter
Duett
Poweroffice